Ciwaanka

Dhagayso
 
065 Al-acraaf 1 - 30

 

066 Al-acraaf 31 - 46  
067 Al-acraaf 47 - 64  
068 Al-acraaf 65 - 87  
069 al-acraaf 88 - 116  
070 Al-acraaf 117 - 141  
071 Al-acraaf 117 - 155  
072 Al-acraaf 156 - 170  
073 Al-acraaf 171 - 188  
074 Al-acraaf 189 - 206  
075 Al-anfaal 1 - 13  
076 Al-anfaal 14 - 33  
077 Al-anfaal 34 - 52  
078 Al-anfaal 53 - 75  
079 Al-tawbah 1 - 18  
080 Al-tawbah 19 - 33  
081 Al-tawbah 34 - 45  
082 Al-tawbah 46 - 59  
083 Al-tawbah 60 - 74  
084 Al-tawbah 75 - 92  
085 Al-tawbah 93 - 106  
086 Al-tawbah 107 - 119  
087 Al-tawbah 120 - 129  
088 Yuunus 1 - 10  
089 Yuunus 11 - 25  
090 Yuunus 26 - 50  
091 Yuunus 51 - 70  
092 Yuunus 71 - 89  
093 Yuunus 90 - 109
094 Huud 1 - 23  
095 Huud 24 - 40  
096 Huud 41 - 60  
097 Huud 61 - 83  
098 Huud 84 - 107  
099 Huud 108 - 123  
100 Yuusuf 1 - 22  
101 Yuusuf 23 - 40  
102 Yuusuf 41 - 59  
103 Yuusuf 60 - 81  
104 Yuusuf 82 - 111  
105 Al-racad 1 - 15  
106 Al-racad 16 - 34  
107 Al-racad 35 - 43  
108 Ibraahiim 1 - 22  
109 Ibraahiim 23 - 52  
110 Al-xijr 1 - 41  
111 Al-xijr 42 - 99  
112 Al-naxl 1 - 29  
113 Al-naxl 30 - 50  
114 Al-naxl 51 - 74  
115 Al-naxl 75 - 89  
116 Al-naxl 90 - 110  
117 Al-naxl 111 - 128  
118 Al-israa 1 - 22  
119 Al-israa 23 - 49  
120 Al-israa 50 - 69  
121 Al-israa 70 - 96  
122 Al-israa 97 - 111  
123 Al-kahf 1 - 19  
124 Al-kahf 20 - 42  
125 Al-kahf 43 - 70  
126 Al-kahf 71 - 111